Inloggen
Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u toegang krijgen tot de extra content van saferail.eu.


Venlo Spooraansluiting Railterminal Trade Port Noord (VSRT)


Saferail BV verzorgt de volledige veiligheid op het gebied van aanrijd-,  elektrocutie- en VGM-gevaar op het project VSRT voor Dura Vermeer Railinfra BV.

Dura Vermeer Railinfra BV werkt in dit project samen met haar partners Dura Vermeer Infra Oost,  Arcadis en Saferail BV.
Het project Venlo Spooraansluiting Railterminal Trade Port Noord omvat globaal de engineering en de uitvoering van:

De verlegging van de doorgaande hoofdbaan in noordelijke richting voor inpassing van het wachtspoor; aanleg van een wachtspoor voor treinen vanuit de richting Venlo;

Het ontwerp en de bouw van twee aankomst- en vertreksporen met daarbij:
-één omrijdspoor en twee loc-kopsporen;
-een aansluiting op de doorgaande sporen, zowel in de richting Eindhoven als in richting Blerick/Venlo;
-een verbinding naar de railterminal

Wij werken o.a. voor: