Inloggen
Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u toegang krijgen tot de extra content van saferail.eu.


Voorlopige gunning project SOG Geldermalsen


April 2018 - Spooromgeving Geldermalsen wordt aangepast om hoog- en laagfrequent van het treinverkeer te scheiden. Hiervoor wordt het emplacement uitgebreid van twee naar vier perrons en wordt een derde spoor – De MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen – aangelegd. Diverse kunstwerken worden hiervoor aangepast en uitgebreid. Daarnaast worden de huidige overwegen bij de Nieuwsteeg en de Lingedijk verwijderd en komen daar spooronderdoorgangen voor terug.


Buitendienststelling van 700 uur
De ombouw vindt plaats in vijf buitendienststellingen. In de buitendienststelling van zomer 2020 wordt het complete emplacement in ongeveer 700 uur omgebouwd. De treinenloop wordt tijdens deze buitendienststelling minimaal verstoord. In deze 700 uur wordt gelijktijdig een reizigerstunnel ingebouwd.

Bij definitieve gunning van het project aan Dura Vermeer, zal Saferail alle spoorveiligheidswerkzaamheden uitvoeren. 


Wij werken o.a. voor: