Inloggen
Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u toegang krijgen tot de extra content van saferail.eu.


 • icon

  Alles onder 1 dak

 • icon

  Vakmensen

 • icon

  Veilig en integer

 • icon

  Ervaren

 • icon

  Veiligheid op 1

Disclaimer


Algemeen
www.saferail.eu is ontwikkeld en wordt onderhouden door Saferail B.V. (hierna: ‘Saferail’). Op de inhoud en het gebruik van www.saferail.eu zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van www.saferail.eu houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van www.saferail.eu. Wij behouden het recht voor om zonder bericht www.saferail.eu alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.saferail.eu, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Saferail en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van www.saferail.eu worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Saferail.

Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om de website www.saferail.eu zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website www.saferail.eu.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Aan www.saferail.eu kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Saferail is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van www.saferail.eu. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze websites zijn voorbehouden; Saferail aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid. Saferail behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Saferail niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mail gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e- mails bij Saferail vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. Saferail kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Geldende jurisdictie
Op deze termen en condities is Nederlands recht van toepassing. Ontstane conflicten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht gedaagde de mogelijkheid biedt binnen 1 maand nadat er een beroep op deze bepaling is gedaan te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Icon projects

Projecten

 • Renovatie station Geldermalsen
 • Saferail Levert FA aan RET
 • Saferail levert ATWS en Safety Fence aan de firma Deckx België
 • Saferail werkt in België
 • Safetech Fence Antwerpen

Wij werken o.a. voor: